Theme WordPress giới thiệu dịch vụ, đặt lịch khám chữa bệnh – bệnh viện

99.000

Đầy đủ chức năng Website bán hàng và tin tức:

  • Danh mục sản phẩm
  • Quản lý sản phẩm dịch vụ
  • Quản lý khách hàng
  • Giỏ hàng
  • Đặt lịch
  • Danh mục bài viết và viết bài
  • Và rất nhiều chức năng khác…
Xem demo